PL | EN
25.06.2019
04:13
21:03  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-06-25 do 7:30 2019-06-26:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2

Przebieg: Obowiązuje Ostrzeżenie meteorologiczne o upale.
Czas wydania: 2019-06-24 13:58:00
Synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski

Od 7:30 2019-06-26 do 7:30 2019-06-27:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2

Przebieg: Obowiązuje Ostrzeżenie meteorologiczne o upale.
Czas wydania: 2019-06-24 13:58:00
Synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski

Od 7:30 2019-06-27 do 7:30 2019-06-28:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms