PL | EN
30.05.2020
04:19
20:48  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2020-05-30 do 7:30 2020-05-31:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Suma opadów od 30 mm do 45 mm.
Czas wydania: 2020-05-29 14:08:00
Synoptyk IMGW-PIB: Iwona Lelątko

Od 7:30 2020-05-31 do 7:30 2020-06-01:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2020-06-01 do 7:30 2020-06-02:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms